Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie 39.230 – Réel/Alcan (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5758) Tekst mający znaczenie dla EOG