Nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohane teatis juhtumi 39.230 – Réel/Alcan kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 5758 all) EMPs kohaldatav tekst