Zaak C-143/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 24 maart 2011 — Jörg-Detlef Müller/Bondsrepubliek Duitsland