Kirjalik küsimus E-009095/11 Corina Creţu (S&D) komisjonile. Euroopa kodanike internetile juurdepääsu parandamine