Kohtuasi T-425/09: Üldkohtu 6. oktoobri 2011 . aasta otsus — Honda Motor versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Blok (BLAST) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi BLAST taotlus — Varasemad ühenduse ja Beneluxi sõnamärgid BLAST — Suhteline keeldusmispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasemate kaubamärkide vähene eristusvõime)