Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja nõukogu määruses (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas sätestatud piiravaid meetmeid