Kirjalik küsimus E-007148/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) komisjonile. Säästev tarbimine ja tootmine