Kirjalik küsimus E-0127/10, mille on esitanud Frank Vanhecke (NI) komisjonile. Frontex ja ühised tagasisaatmislennud