Arvamus, mille ettevõtjate koondumistega tegelev nõuandekomitee esitas 17. oktoobri 2011 . aasta koosolekul, milles käsitletakse otsuse eelnõud seoses juhtumiga COMP/39.605 – Elektronkiiretorude klaas – Raportöör: Madalmaad