Kohtuasi T-4/04: Esimese Astme Kohtu 9. juuni 2006.  aasta määrus — Achaiber Sing versus komisjon (Ühenduse lepinguväline vastutus — Loomatervishoid — Lindude impordi nõuded — Tervise- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise leping — Kahjude hüvitamine — Osaline vastuvõetamatus — Hagi, millel ilmselgelt puudub igasugune õiguslik alus)