Kirjalik küsimus E-8365/10 Cristiana Muscardini (PPE) komisjonile. Puhas energia, mis saastab