Komisjoni määrus (EÜ) nr 1524/2005, 20. september 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad