Kirjalik küsimus E-0051/10, mille on esitanud Catherine Stihler (S&D) komisjonile. ME