Kirjalik küsimus P-011188/11 Jens Geier (S&D) komisjonile. COM(2011)614 artikli 3 lõige 1 – infrastruktuuride toetamine rohkemarenenud piirkondades