Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 24. november 2011.$