Kohtuasi C-240/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank te Rotterdam (Madalmaad) 18. mail 2012 . aastal — kriminaalasi EBS Le Relais Nord-Pas-De-Calais’ süüdistuses