Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lõpetatakse muudetud Cotonou lepingu artikli 96 kohane nõupidamine Nigeri Vabariigiga