Kohtuasja T-242/11 kohta ELTs avaldatud teatise parandus ( ELT C 211, 16.7.2011, lk 27 )