Kirjalik küsimus E-8934/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) komisjonile. Vaesuse suurenemine Kreeka kodanike hulgas