Komisjoni otsus, 25/03/2010, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5801 - KKR / HANS-PETER WILD / WILD GROUP) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)