Kirjalik küsimus E-6642/10 Seán Kelly (PPE) komisjonile. Kaebuse sisu seoses Haulbowline’i juhtumiga 2009. aastal