Kohtuasi T-461/07: Üldkohtu 14. aprilli 2011 . aasta otsus — Visa Europe ja Visa International Service versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Krediit- ja järelmaksukaarditehingute aktsepteerimise teenuste turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Konkurentsi piiramine — Võimalik konkurent — Trahvid — Kergendavad asjaolud — Mõistlik aeg — Õiguskindlus — Kaitseõigused)