Kohtuasi C-34/11: 21. jaanuaril 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik