Komisjoni otsus, 07.12.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6673 - BOLLORE / HAVAS ) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult prantsusekeelne tekst on autentne)