Kirjalik küsimus P-3633/10 Evelyne Gebhardt (S&D) komisjonile. Toetuste andmine Wendlingen–Ulm/Stuttgart 21 raudteeprojekti (TEN-T projekti nr 17) toetamiseks