Kandideerimiskutse 2013 – Ühenduse teine tervise tegevusprogramm (2008–2013) EMPs kohaldatav tekst