Výzva k podávání žádostí na rok 2013 – Druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) Text s významem pro EHP