Kirjalik küsimus E-3928/10 Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Bolkesteini direktiivi (2006/123/EÜ) rakendamine Poolas ning selle mõju rändkaubandusele ja turgudele