Kirjalik küsimus E-1304/10, mille on esitanud Frank Vanhecke (NI) komisjonile. Arenguabi Nigerile