Offentliggørelse af ansøgning om anerkendelse af en traditionel benævnelse, jf. artikel 33 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009