Kirjalik küsimus E-006357/11 Pat the Cope Gallagher (ALDE) komisjonile. Taani ettepanek piiri- ja tollikontrollide sisseseadmise kohta