Kirjalik küsimus E-002655/11 Niki Tzavela (EFD) komisjonile. Kuriteod relvastamata tsiviilisikute vastu