KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava rakendamise kohta