Kohtuasi C-548/09 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. novembri 2011 . aasta otsus — Bank Melli Iran versus Euroopa Liidu Nõukogu, Prantsuse Vabariik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Panga rahaliste vahendite külmutamine — Otsuse teatavaks tegemata jätmine — Õiguslik alus — Kaitseõigused)