Kohtuasi T-140/10: 26. märtsil 2010 esitatud hagi — Hans Günter Söns versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Settimio (GREAT CHINA WALL)