Sporazum o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje *** Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 o osnutku sklepa Sveta o odobritvi Sporazuma o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje v imenu Evropske unije (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))