Kohtuasi T-608/11: 30. novembril 2011 esitatud hagi — Beifa Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (kirjutusvahendid)