Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 681/2011, 14. juuli 2011 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril