Kirjalik küsimus E-6828/10 Seán Kelly (PPE) komisjonile. Maailma veenädal