Kohtuasi T-22/12: 16. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Fomanu versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Qualität hat Zukunft)