Opinia rzecznika generalnego Jääskinen przedstawione w dniu 14 lipca 2011 r.