Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 2. mai 2011 . aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta seoses juhtumiga COMP/39.796 – Suez Environnement – Pitseri rikkumine – Aruande esitaja: Tšehhi Vabariik