Kirjalik küsimus E-2391/10, mille on esitanud Liam Aylward (ALDE) nõukogule. Programmi Kodanike Euroopa edusammud