Kirjalik küsimus E-6925/10 Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Promeetiumiga varustamine ning ELi poliitiline ja majanduslik strateegia rahvusvahelisel tasandil