Nõukogu direktiiv 93/92/EMÜ, 29. oktoober 1993 , kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta