Kirjalik küsimus P-0589/10, mille on esitanud Godfrey Bloom (EFD) komisjonile. Valitsustevahelise kliimamuutuste töörühma hindamisaruanded