Kohtuasi C-296/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 9. novembri 2010 . aasta otsus (Amtsgericht Stuttgarti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Bianca Purrucker versus Guillermo Vallés Pérez (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Pooleliolevad kohtuasjad — Lapse hooldusõigusega seotud sisuline menetlus ja sama lapse hooldusõigusega seotud esialgse õiguskaitse taotlus)