Kirjalik küsimus E-1133/10, mille on esitanud Giles Chichester (ECR) komisjonile. Ühendkuningriigis registreeritud samasooliste kooselu tunnustamine Prantsusmaal