Kohtuasi C-262/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. juuni 2010 . aasta otsus (Østre Landsreti (Taani) eelotsusetaotlus) — CopyGene A/S versus Skatteministeriet (Kuues käibemaksudirektiiv — Maksuvabastused — Artikli 13 A osa lõike 1 punkt b — Haiglaravi ja meditsiiniline abi — Nendega otseselt seotud tegevus — Haiglate ning meditsiini- või diagnostikakeskuste laadi nõuetekohaselt tunnustatud asutused — Eraõiguslik tüvirakupank — Vastsündinutelt nabaväädivere kogumise, transportimise, analüüsimise ja ladustamise teenused — Tüvirakkude võimalik autoloogne või allogeenne kasutus)