Kirjalik küsimus E-005474/11 Bendt Bendtsen (PPE) komisjonile. Avalikud hankemenetlused ja haldusnõudmised/üldhuviaspekt